LSS Laboratorij za sustave i signale
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
Linkovi i literatura Signal Theory/ Links
SIGNAL THEORY
HOMEPAGE
LECTURES
STAFF
LINKS AND LITERATURE

Links

Persons

Universities

Organizations

Literature

1. H. Babić: Signali i sustavi, Zagreb 1996.

 

FER - ZESOI - LSS - SIS
© 2002. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.