LSS Laboratorij za sustave i signale
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
 
Naslovnica Signali i sustavi / Autorska prava

Teorija signala je predmet poslijediplomske nastave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Svi materijali potrebni za savladavanje gradiva dostupni su u elektroničkom obliku putem ovog poslužitelja (http://ts.zesoi.fer.hr/). Predavanja, vježbe, simulacije, ispitni zadaci i svi drugi materijali koji se nalaze na ovom poslužitelju mogu se koristiti u elektroničkom obliku ili ispisani na papir. Smiju se kopirati na vlastito računalo radi korištenja bez priključka na mrežu. Materijale mogu koristiti studenti Sveučilišta u Zagrebu i drugi pojedinci u svrhu osobnog obrazovanja.

Materijali se ne smiju umnažati niti davati trećim osobama. Ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Materijali se ne smiju koristiti za podučavanje drugih bez prethodne suglasnosti autora.

Autori će biti zahvalni za svaki prijedlog ili primjedbu vezanu uz materijale, predmet i izvođenje nastave.

Sadržaj ovih stranica, kao tekst, slike, logotipovi, filmovi, zvukovi, elektronički materijali i ostalo su u vlasništvu Laboratorija za sustave i signale, Zavoda za elektroničke sustave i obradbu infomacija ili njegovih djelatnika i kao takvi su zaštićeni zakonom.

© 2002.-2005. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija. Sva prava pridržana.

FER - ZESOI - LSS - TS
© 2002.-2005. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.